Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Kraftigt förstärkt familjehemsvård

Ett fullgott alternativ till instutitionsvård

Verksamheten riktar sig till individer med mångfasetterad och svår psykosocial problematik i alla åldrar

Brizad Behandlingskonsult AB arbetar med kraftigt förstärkt familjehemsvård sedan 2007 och är verksamma i stora delar av Sverige, från Norrbotten till Skåne. Vi som arbetar på Brizad har många års erfarenhet av att arbeta med familjehemsplacerade barn, ungdomar och vuxna i både kommunal och privat regi. Vi är alla socionomer.

Verksamheten riktar sig till individer med mångfasetterad och svår psykosocial problematik i alla åldrar. Våra uppdragsgivare är socialtjänst, barn- och vuxenpsykiatrin samt rättspsykiatrin. En placering i kraftigt förstärkt familjehem kan ses som ett fullgott alternativ till HVB-placeringar och institutionsvård.

Vi har ett etablerat samarbete med specialister såsom psykiatriker, psykologer och legitimerade psykoterapeuter. Utredningar av olika karaktär kan göras i Brizads regi. Familjehemmets omsorg kompletteras med vårdinsatser som vi anpassar individuellt.

Aktuellt

Vill ni bli familjehem?

 Brizad söker familjer som kan erbjuda ett barn eller en ungdom ett stabilt och kärleksfullt hem.

Läs mer

Våra familjehem är familjer som kan erbjuda en trygg och förutsägbar vardag

Den viktigaste uppgiften är att tålmodigt bygga upp en ömsesidig, pålitlig och varaktig relation samt en känslomässig bindning oavsett livssituation, problematik eller diagnos.

Familjehemmet får regelbundna besök av familjehemskonsulenten, som handleder och vägleder. Konsulenten ansvarar för att familjehemmet och den placerade ska få det stöd och de insatser som behövs. Familjehemmen får fortlöpande utbildning i det områden som rör familjehemsarbetet, parallellt med socialstyrelsens bok: ”Ett hem att växa i”. Familjehemmen är bedömda och utredda i enlighet med BRA-fam och Nya Kälvestens djupintervju. Familjehemmen kan få avlastning när behov finns och uppdragsgivare så medger.

Vi bygger hållbara relationer genom Omsorg, Flexibilitet, Värdighet och Engagemang!