Familjehem

Våra familjehem är familjer som kan erbjuda en trygg och förutsägbar vardag. Den viktigaste uppgiften är att tålmodigt bygga upp en ömsesidig, pålitlig och varaktig relation samt en känslomässig bindning oavsett livssituation, problematik eller diagnos.

Familjehemmet får regelbundna besök av familjehemskonsulenten, som handleder, stödjer och utbildar. Konsulenten ansvarar för att familjehemmet och den placerade ska få det stöd och de insatser som behövs. Familjehemmen får fortlöpande utbildning i de områden som rör familjehemsarbetet, parallellt med socialstyrelsens bok: "Ett hem att växa i". Familjehemmet kan också få avlastning vid behov.

Familjehemmen kan kompletteras med annan form av psykosocial behandling och i de fall det krävs, är det samarbetet mer intensivt.
Familjehemmen är bedömda och utredda i enlighet med BRA-fam och Nya Kälvestens djupintervju.


Vill du bli familjehem? Klicka här